senza skuópo

ora a miya vita è skuópo pretčizo inkontrare Gerardo nutrire Gerardo aspetare Gerardo kozì amike miye no dire p’û ke in miya vita nonskuópo #poetwit